معراج کوچولو عسل مامان.

سلام عزیزان.

امیدوارم از عکس های پسرم خوشتان بیاید.چشمک

عکس یهویی.

عکسی که معراج از خودش گرفت با گوشی داداشش. یک عکس جالب که من از معراج گرفتم. تازه از حمام اومده. ...
13 بهمن 1396

بازی

معراج در حال بازی با کامیونش که پدرش پیشاپیش برای تولد دو سالگیش خریده.   اینم یک عکس از رفتن معراج به پارک با داداشش. ...
13 بهمن 1396

ژست

وقتی به معراج میگم ژست بگیر. وقتی به معراج میگم برای دومین بار زست بگیر. وقتی به معراج میگم برای سومین بار ژست بگیر.عزیزم.... ...
13 بهمن 1396
1